2 * Duikers

 

Bevoegdheden

 

Een 2*D:

Een 2* duiker heeft voldoende kennis, vaardigheden en ervaring, om:

 • Duiken uit te voeren tot maximaal 30m diepte
 • Duiken uit te voeren samen met minstens een 3*D
 • Duiken uit te voeren samen met één andere 2*D, onder de volgende voorwaarden:
  • Slechts 2 duikers in de duikploeg
  • Beide duikers minstens 18 jaar
  • Geen bijzondere duiken
  • Geen decompressieduiken
  • Maximum 20 m
  • Duikleider bekend met de duikplaats.
 • Indien er een Instructeur aanwezig is, bepaalt de Instructeur of ze samen mogen duiken. Indien er geen Instructeur ter plaatse is, moeten ze elk minstens 50 duiken hebben alvorens samen te mogen duiken.

Voorwaarden

Deelnemen aan examens en proeven (theorie, zwembad, OW-proeven en duikleidingen)

 • Lid zijn van een NELOS-club
 • 1*D zijn
 • Minimum leeftijd: 14 jaar
 • Medisch geschikt zijn
 • Minderjarige duikers dienen bij hun aansluiting een verklaring te laten tekenen door hun ouders of voogd. Dit formulier is downloadbaar van de NELOS-website. (be)

Voor homologatie

Homologatie na geslaagd te zijn in de theorie- en zwembadproeven, alsook in de openwaterproeven en na een totaal van 15 duiken gedaan te hebben.

 

Zwembadproeven

 

Zonder duikfles

 • 200m zwemmen, enkel zwemkledij
 • 20m dynamische apneu
 • 30 seconden stilstaande apneu
 • 1 maal bril leeg maken

Met duikfles

 • 30m wisselademhaling
 • Gecombineerde proef
 • 4 maal 10m tussen 2 flessen
 • Proef met trimvest en 2de ademautomaat

 

Examen

 

 • Mondeling of schriftelijk examen, afgenomen door minstens een 1*I, desgevallend geassisteerd door minstens AI ’s.
 • Om geslaagd te zijn moet de kandidaat alle proeven op voldoende wijze uitvoeren.
 • De kandidaat mag tijdens een examen maximaal één proef herkansen (en slechts één keer). De herkansing zal onmiddellijk (maximaal min recuperatie) na de laatste proef plaatsvinden

 

Openwaterproeven

 • B1 - 300m vinzwemmen binnen 15 min, telkens 100m op de rug, 100m op snorkel en 100m op ademautomaat
 • B2 - stijging van zone (15) tot aan 0 m aan 10m/min.5
 • B3 – technische redding van zone (10) tot aan de oppervlakte, 50 m slepen, CPR + zuurstoftoediening
 • B4 – statische wisselademhaling zone (15) + opstijgen op 2de ademautomaat tot 0 m.

Beperkingen

Diepte

 • Onder begeleiding van minstens een 3*D: 30m (na 15 duiken)
 • Als duikleider met één andere 2*D: 20m

° geen bijzondere duiken (zoals gespecifieerd in het Veiligheidsreglement)

 • Uiteraard mogen een 2*D en een 1*D NOOIT samen duiken.

 • Ploeg bestaat NIET uit twee 2* Duikers:

Een 2* Duiker kan de ploeg leiden, maar de hoogst gebrevetteerde blijft verantwoordelijk en dient erop toe te zien dat de planning en uitvoering van de duik in overeenstemming met de diverse regelementen en voorschriften gebeuren.

VZW Duikschool Oceanica - Vlaams gewest - Ondernemingsnummer 435.153.975 - www.oceanica.be