2 * Duikers

 

Definitie

 

Een 2*D:

 • heeft enige onderwater ervaring opgedaan
 • kan manifeste duikongevallen herkennen en er adequaat op reageren
 • is in staat onder leiding van een ervaren duiker alle recreatieve duiken uit te voeren, hij/zij moet kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS
 • kan als duikleider fungeren bij eenvoudige duiken.

 

Voorwaarden

 

Deelnemen aan examens en proeven (theorie, zwembad, OW-proeven en duikleidingen)

 • Lid zijn van een NELOS-club
 • 1*D zijn
 • Minimum leeftijd: 14 jaar
 • Medisch geschikt zijn
 • Minderjarige duikers dienen bij hun aansluiting een verklaring te laten tekenen door hun ouders of voogd. Dit formulier is downloadbaar van de NELOS-website.

 

Voor homologatie

 

Homologatie na geslaagd te zijn in de theorie- en zwembadproeven, alsook in de openwaterproeven en na een totaal van 15 duiken gedaan te hebben.

 

 

 

Zwembadproeven

 

Zonder duikfles

 • 200m zwemmen
 • 20m apneu
 • 1 maal duikbril ledigen
 • 30 seconden stilstaande apneu

 

Met duikfles

 • 30m wisselademhaling
 • Gecombineerde proef
 • 4 maal 10m tussen 2 flessen
 • Proef met trimvest en 2de ademautomaat

 

Examen

 

 • Mondeling of schriftelijk examen
 • Theorie examen wordt samengesteld en verbeterd door minstens een 1*I
 • Praktijkexamen wordt voorgezeten door minstens een 1*I

 

Openwaterproeven

 • B1 - 500m vinzwemmen
 • B2 - stijging van zone (15) tot aan de oppervlakte
 • B3 - redding van zone (10) tot aan de oppervlakte, 50m slepen, CPR + O² toediening
 • B4 - stijgen op 2de ademautomaat van zone (15) naar de oppervlakte

 

 

 

Beperkingen

 

Diepte

 • Onder begeleiding van minstens een 3*D: 30m
 • Als duikleider van een andere 2*D: 20m

 

Duikleider

 

Een 2*D mag als duikleider functioneren onder de volgende restricties:

 • Ploeg bestaat uit twee 2* Duikers

° slechts 2 duikers in de duikploeg

° beide duikers moeten minstens 18 jaar zijn

° maximale diepte: 20m

° geen deco duiken

° de duikleider moet bekend zijn met de duikplaats

° in water met stroming en/of beperkte zichtbaarheid (o.a. Oosterschelde) moet een   Instructeur, die     ter plekke aanwezig is, voorafgaandelijk toestemming geven.

° geen bijzondere duiken (zoals gespecifieerd in het Veiligheidsreglement)

 • Uiteraard mogen een 2*D en een 1*D NOOIT samen duiken.

 

 • Ploeg bestaat NIET uit twee 2* Duikers:

Een 2* Duiker kan de ploeg leiden, maar de hoogst gebrevetteerde blijft verantwoordelijk en dient erop toe te zien dat de planning en uitvoering van de duik in overeenstemming met de diverse regelementen en voorschriften gebeuren.

VZW Duikschool Oceanica - Vlaams gewest - Ondernemingsnummer 435.153.975 - www.oceanica.be