3 * Duiker

Definitie

Een 3* Duiker heeft voldoende kennis, vaardigheden en ervaring om:

 • Duiken uit te voeren tot maximaal 40 m diepte
 • Duiken uit te voeren samen met één 2* D
 • Duiken uit te voeren samen met 1*D, onder de volgende voorwaarden:
  • De 1*D heeft minstens 15 duiken
  • De 1* D is de enige 1*D in de duikploeg.
 • Duiken te leiden onder alle omstanndigheden.

Voorwaarden

Deelnemen aan examens en proeven (theorie, zwembad, OW-proeven en duikleidingen)

 • Lid zijn van een NELOS-club
 • 2* Duiker zijn
 • Minimum leeftijd: 18 jaar
 • Medisch geschikt zijn.

 

Voorwaarden tot certificatie

 • Geslaagd zijn voor de onderdelen “theorie”, “zwembad” en “openwater”.
 • Minstens 30 duikuren in openwater vereist.
 • Minstens 60 duiken in openwater vereist, waarvan (cumulatie van deze duiken is toegelaten):

° Minstens 40 duiken sinds het behalen van het brevet 2* D

° Minstens 25 duiken in de zone (30)

° Minstens 4 zeeduiken met beperkt zicht

° Minstens 4 duiken vanaf een boot.

Zwembadproeven (Onder leiding van minstens een AI)

Zonder duikfles

 • 25 m Dynamische apneu
 • 45 sec stilstaande apneu
 • 2 maal bril leegmaken

Met duikfles

 • Ster met 4 duikers
 • 60m met 2 op één duikfles
 • 20 m in apneu met fles
 • Gecombineerde proef
 • 4 maal 20 m tussen 2 duikflessen

 

Openwaterproeven

De proeven op 30 m mogen eerst afgelegd worden NA het behalen van de vereiste 25 duiken in zone (30).

 • C1 – 600 m vin zwemmen, (binnen 30 min), telkens 200 m op de rug, 200 m op snorkel en 200 m op ademautomaat.
 • C2 – Opstijgen van zone (30) aan 10 m/min + OSB
 • C3 – Technische redding van zone (10) tot 0 m + 100 m slepen + CPR en O² toediening
 • C4 – Statische wisselademhaling zonde (30) + stijgen op 2de ademautomaat tot 0 m.
 • C5 – Technische redding van zone (30) tot 10 m

Duikleidingen

 • CL1 en CL2: Duikleiding zonder bijzondere specificaties
 • CL3: Duikleiding met gebruik van OSB en kompas
 • CL4: Duikleiding in de Oosterschelde met gebruik van OSB en kompas

Theorie

Theoretisch examen ...

Examen

 • Wordt georganiseerd door de duikschool zelf
 • De Duikschoolverantwoordelijke stelt een jury samen.
 • Mondeling en/of schriftelijk examen afgenomen door minstens een 1*I, desgevallend geassisteerd door minstens AI’ s.
 • Om geslaagd te zijn moet de kandidaat minstens 50% halen op elk onderdeel van het examen met een totaal van minstens 60% op het geheel van het examen.

Beperkingen

 

Diepte

 • Mag duiken tot maximum 40 m

Duikleider

Een 3*D mag als duikleider functioneren voor:

 • Duikers vanaf 2*D en beperkt tot een maximum diepte van 30 m
 • Uitzondering: in de groep mag maar één 1*D zijn, als die minstens 15 duiken heeft gedaan. De volledige groep is dan beperkt tot een maximum diepte van 20m.

VZW Duikschool Oceanica - Vlaams gewest - Ondernemingsnummer 435.153.975 - www.oceanica.be