3 * Duiker

 

Definitie

Een 3* Duiker:

 • Moet in staat zijn ‘zelfstandig’ te duiken
 • Is in staat duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben (bijv. geen duiken met volslagen beginnelingen, …)
 • Hierbij moet Hij/Zij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

 

Voorwaarden

Deelnemen aan examens en proeven (theorie, zwembad, OW-proeven en duikleidingen)

 • Lid zijn van een NELOS-club
 • 2*Duiker zijn
 • Minimum leeftijd: 16 jaar
 • Medisch geschikt zijn
 • Minderjarige duikers dienen bij hun aansluiting een verklaring te laten ondertekenen door hun ouders of voogd. Dit formulier is downloadbaar van de NELOS-website.

 

Voor de homologatie

 • 6 maanden 2* Duiker zijn
 • Minstens 30 duikuren hebben
 • In het totaal het volgende gedaan hebben:

° 60 duiken

° 40 duiken tussen 10 en 30 meter

° 25 duiken in de zone (30)

° 4 duiken in Zeeland of in een ander getijdenwater met beperkte zichtbaarheid

° 4 duiken vanaf een boot (cumulatie van deze duiken is toegelaten).

Zwembadproeven

 

Zonder duikfles

 • 2 maal duikbril ledigen
 • 25 m in apneu
 • 45 seconden stilstaande apneu

Met duikfles

 • Ster met 4 duikers
 • 60m met 2 op één duikfles
 • 20 m in apneu
 • Gecombineerde proef
 • 4 maal 20 m tussen 2 duikflessen

 

Openwaterproeven

De proeven op 30 m mogen eerst afgelegd worden NA het behalen van de vereiste 25 duiken in zone (30).

 • C1 – 1000 m vin zwemmen
 • C2 – Opstijgen van zone (30) aan 10 m/min + OSB
 • C3 – Redding van zone (10) tot 0 m + 100 m slepen + CPR en O² toediening
 • C4 – Zone (30): statische wisselademhaling + stijgen op 2de ademautomaat naar de oppervlakte
 • C5 – Redding van zone (30) tot 10m

 

Duikleidingen

 • CL1 en CL2: Duikleiding zonder bijzondere specificaties
 • CL3: Duikleiding met gebruik van OSB en kompas
 • CL4: Duikleiding in de Oosterschelde met gebruik van OSB en kompas

 

 

Theorie

 

Theoretisch examen ...

 

Examen

 • Wordt georganiseerd door de duikschool
 • De Duikschoolverantwoordelijke stelt een jury samen.

Jury uit minstens een 1*I.

De juryleden dienen geen deel uit te maken van de betreffende duikschool

 • Mondeling en/of schriftelijk theorie examen.
 • De zwembadproeven moeten binnen de 45 minuten uitgevoerd worden.

 

Beperkingen

 

Diepte

 • Mag duiken tot maximum 40 m
 • Uitzondering: mogen duiken tot maximum 60 m: de 3*D bij wie dit expliciet op de CMAS-kaart wordt vermeld EN de 3*D / KDD.

 

Duikleider

Een 3*D mag als duikleider functioneren voor:

 • Duikers vanaf 2*D en beperkt tot een maximum diepte van 30 m

Uitzondering: in de groep mag maar één 1*D zijn, als die minstens 15 duiken heeft gedaan. De volledige groep is dan beperkt tot een maximum diepte van 20m.

VZW Duikschool Oceanica - Vlaams gewest - Ondernemingsnummer 435.153.975 - www.oceanica.be